{$.TjJsFile}

地区排名

山西师范大学www.sxnu.edu.cn

Alexa周排名:41.3万反链数:85

百度权重:PR:

得分:3289排名:1

吉县政府网zgjx.gov.cn

Alexa周排名:44.0万反链数:16

百度权重:PR:

得分:2032排名:2

临汾365网linfen365.com

Alexa周排名:82.3万反链数:1057

百度权重:PR:

得分:3047排名:3

曲沃县政府门户网quwo.gov.cn

Alexa周排名:200.6万反链数:17

百度权重:PR:

得分:1705排名:4

临汾新闻网lfxww.com

Alexa周排名:218.8万反链数:1169

百度权重:PR:

得分:2034排名:5

临汾市政府门户网linfen.gov.cn

Alexa周排名:228.5万反链数:235

百度权重:PR:

得分:2124排名:6

汾酒集团fenjiu.com.cn

Alexa周排名:246.1万反链数:115

百度权重:PR:

得分:2097排名:7

襄汾县政府门户网xiangfen.gov.cn

Alexa周排名:293.1万反链数:18

百度权重:PR:

得分:1593排名:8

中国农业技术网chinanyjs.com

Alexa周排名:323.7万反链数:428

百度权重:PR:

得分:575排名:9

洪洞县人民政府网www.hongtong.gov.cn

Alexa周排名:328.0万反链数:20

百度权重:PR:

得分:1731排名:10

浮山县政府网www.fushan.gov.cn

Alexa周排名:356.1万反链数:18

百度权重:PR:

得分:1541排名:11

侯马市人民政府houma.gov.cn

Alexa周排名:378.6万反链数:32

百度权重:PR:

得分:1904排名:12

临汾人事考试中心lfpta.com.cn

Alexa周排名:460.4万反链数:22

百度权重:PR:

得分:1528排名:13

霍州市人民政府网huozhou.gov.cn

Alexa周排名:485.2万反链数:35

百度权重:PR:

得分:1614排名:14

临汾平阳中学lfpyzx.cn

Alexa周排名:862.8万反链数:3

百度权重:PR:

得分:1348排名:15

翼城县人民政府网站yicheng.gov.cn

Alexa周排名:1307.5万反链数:24

百度权重:PR:

得分:1614排名:16

平阳中学pyyz.com

Alexa周排名:1694.4万反链数:9

百度权重:PR:

得分:425排名:17

乡宁县人民政府门户网www.xiangning.gov.cn

Alexa周排名:--反链数:13

百度权重:PR:

得分:1501排名:18

三水能源3sny.cn

Alexa周排名:--反链数:3

百度权重:PR:

得分:374排名:19